DÜZENLEME KURULU

Mahmud Kaşkari Doğu Üniversitesi:

Tagaeva N.I.- Rektör Yardımcısı
Asankulova S.S. Öğretim Üyesi 
Kurmanalikızı Mira- Rektör Yardımcısı,
Siyabekov Nurlan- Rektör Yardımcısı
Israilova Zarina- manager
Damirkızı Aizada- HR manager
Usenbaeva Elzana- Genel sekreter
Niyazalieva A.E.-
Rysmendieva M.O.- PR manager

Karabük Üniversitesi:

Prof. Dr. Mustafa YAŞAR (Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Zeki TEKİN (Edebiyat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Hür Mahmut  YÜCER(İlahiyat Fakültesi Dekanı)
Yrd. Doç. Dr. Sami AĞAOĞLU (Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı)
Doç. Dr. Cıldız İSMAİLOVA (C.Aytmatov Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)
Doç. Dr. Ramazan AHMEDOV (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Nadirhan KHASANOV(Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KUNDAKÇI (TÖMER Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖKSÜZ (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Recep TEK (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Yusuf ESER (Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi)
Öğr. Gör. Yılmaz BACAKLI (Türk Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi)
Arş. Gör. Serhat SİPAHİ (Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi)