Bildiri Gönder
Bildiri GönderSEMPOZYUM DİLİ

Özet Metin : Kırgız Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Rusça, İngilizce (Dillerinden en az 2’si ile yazılmalıdır ve Anahtar Kelimeler olmalıdır. Özet metin en az 250 kelimeden oluşmalıdır.)
Bildiri Metni: Kırgız Türkçesi, Türkiye Türkçesi, diğer Türk Lehçeleri ve Rusça (Bildiri metni içerisindeki özet kısım hem bildiri dilinde hem İngilizce yazılmalıdır.)
Sunum Dili : Bütün Türk Lehçeleri, Rusça ve İngilizce

Sempozyuma katılım için, sempozyum başvuru formlarının 15 Nisan 2016 tarihine kadar organizasyon komitesinin e-mail adresine (atam@karabuk.edu.tr) gönderilmesi gerekir.

Belirlenen koşullara göre tashihi yapılmış ve kabul edilmiş tam metin bildiriler WORD formatında (.doc) yazılmış ve en fazla 5 (beş) sayfa olması zorunludur.


BİLDİRİ FORMATI

•  Bildiriler MS WORD formatında (.doc) yazılmalıdır.
•  Dosya adı, yazarın adının baş harfleri ve soyadının tamamı ile (örneğin AznabaevA.M.doc şeklinde) adlandırılmalıdır.
•  Sayfanın sol üst tarafında-UDC (Universal Decimal Classification) tanımlayıcı, sağ üst tarafında ise yazarların bilgisi (yazarın adının baş harfi ve soyadı yalın halde, koyu yazılmış ve akademik unvan, kurumu, şehir ve e-mail adresi tamamen italik yazılmış halde) verilmelidir.
•  Bildiri başlığı, ilk harfleri büyük harflerle, koyu ve ortalanmış şekilde yazılmalıdır.
•  Tek satır aralık kullanılmalıdır.
•  Rusça ve Türk Lehçelerinde hazırlanan bildiriler Times New Roman karakterinde 12 punto karakterinde yazılmalıdır.
•  Sayfa parametreleri: A4 kâğıdın sağ, alt ve üst boşlukları 2 cm, sol boşluğu 3 cm olmalıdır.
•  Fotoğraf, tablo ve çizelgeler sayfanın ortasına yerleştirilmelidir. Büyüklüklerinin sayfa parametrelerini geçmemesi gerekir.
•  Şablona uygun hazırlanmayan bildiriler yayınlanmayacaktır.
•  Referanslar köşeli parantez içinde rakamlarla belirtilmelidir. Sayfa numarası belirtmek gerekirse, referans numarasından sonra noktalı virgül yazılıp, daha sonra sayfa numarası belirtilmelidir [1; c.15].
•  Referansların listesi aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.
      1. Erina E.M. The customs of Volga Germans. – М.: Gotika, 2002. – 102 p.
      2.Suleimanov A. Life–affirming monument of Bashkir culture // Ural–Batyr: Bashkir folk epos. – Ufa: Kitap, 2005. – 296 p.
      3. Petrova A.B. Free means independent. Report from 01.06.2004. Access mode: http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of042504
      4. CIA RB. F. 420. Оп. 1. Д. 248. Л. 94.