Sempozyum Konuları
SEMPOZYUM KONULARI      Kaşgarlı Mahmud, Hayatı ve Eserleri
      11.Yüzyıl Türk Dünyasında Bilim, Sanat ve Kültür Faaliyetleri
      Kaşgarlı Mahmud’un Türk Dünyasına Katkıları
      Kaşgarlı Mahmud’un İslam Dünyasına Katkıları
      Kaşgarlı Mahmud’un Türk Halk Kültürüne Katkıları
      Kaşgarlı Mahmud’un Türk Diline Katkıları
      Dîvân ı Lügâti’t-Türk ve Türk Sözlükçülüğü
      Divan ı Lügati’t- Türk’ün dilbilgisi açısından incelenmesi
      Divan-ı  Lügat’it – Türk’ün edebi açıdan incelenmesi
      Kaşgarlı Mahmud'un Halef ve Selefleri
      Dîvân ı Lügâti’t Türkte Din ve Dini Semboller
      Dîvân ı Lügâti’t Türkte Ahlak ve Erdem