Sempozyum Çağrısı
     Türk dilinin ilk sözlüğünün, Türkçe’nin ilk dil bilgisi kitabinin yazarı, bütün Türk illerini dolaşıp Türk topluluklarının söz varlığını, sözlü edebiyatını, kültürünü bin yıl öncesinden yazıya geçirerek günümüze ulaşmasını sağlayan ilk derlemecimiz, yaşadığı dönemde Türk ellerini, şehirlerini kasabalarını, köylerini, yerleşim yerlerini tanıtan çizdiği haritayla da ilk Türk coğrafyacısı unvanını kazanan BÜYÜK ALİM KAŞGARLI MAHMUD'u doğduğu yer Kırgızistan Işık Göl civarındaki Barsgan'da adına yakışır bir şekilde anıyoruz.

     Bu sempozyumla bilinen en eski Türk dili araştırmacısı olan Kaşgarlı Mahmud'un hayatı eserleri düşünceleri ve Divani Lügat’it Türk adli eseriyle bilim dünyasına katkıları her yönüyle ele alınacaktır.