ONURSAL BAŞKANLAR:


Prof. Dr. Almaz İBRAEV (Mahmud Kaşkari Doğu Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Refik POLAT (Karabük Üniversitesi Rektörü)
İbrahim KARAOSMANOĞLU (Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı)