Türk-İslam Dünyasında Kaşgarlı Mahmud Uluslararası Sempozyumu
Türk-İslam Dünyasında Kaşgarlı Mahmud Uluslararası Sempozyumu Yapılacaktır.